Sunday, May 16, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />

มีหลายธุรกิจที่เปิดตัวมาโดยที่ไม่รู้ว่าต้องจดทะเบียนการค้าก่อน จนกระทั่งสรรพากรต้องเป็นฝ่ายติดต่อมาหาเราเองถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ดังนั้นในเมื่อเราเริ่มกิจการและมุ่งหวังให้ธุรกิจของเรายั่งยืนในระยะยาวแล้ว จะให้ดีก็ควรรู้ข้อกฏหมายควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น ซึ่งในสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกของการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น คือหาข้อมูลเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ดังนี้

 

ทำไมต้องจดทะเบียนการค้า?

การจดทะเบียนพาณิชย์นั้นคือหลักฐานทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเรา

การจดทะเบียนพาณิชย์นั้นคือหลักฐานทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเรา ทำให้ลูกค้าของเรานั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและการบริการของเราจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร้านค้าออนไลน์ หรือร้านค้าที่มีการส่งของมาให้จากต่างจังหวัด ซึ่งลูกค้าอาจไม่มีโอกาสได้พบหน้าเจ้าของร้านเลย แต่ถ้าพวกเขารับรู้ว่าร้านของเรามีการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็จะสร้างความน่าเขื่อถือได้มากขึ้น รวมถึงการจดทะเบียนพาณชย์นั้นยังช่วยให้เราสามารถใช้ประกอบใบ Statement ในการขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือหาเงินทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

ธุรกิจเราเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่?

"ถ้าหากเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นร้านค้าได้ ยกเว้นธุรกิจขายสินค้าที่มีบริการพ่วงมาด้วย"

ถ้าอยากรู้ว่าเราต้องจดทะเบียนร้านค้าหรือไม่นั้น สามารถดูได้จากรูปแบบธุรกิจของเราเองก่อนว่าเป็นรูปแบบของธุรกิจการขายสินค้า หรือเป็นธุรกิจการบริการ ซึ่งถ้าหากเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวแล้ว ทางรัฐจะไม่อนุญาตให้เราจดทะเบียนเป็นร้านค้าได้ แต่จะอนุญาตถ้าหากเป็นธุรกิจการขายสินค้าที่มีการบริการเข้ามาพ่วงด้วย ซึ่งถ้าเราตั้งใจจะทำธุรกิจประเภทขายสินค้าอยู่แล้ว ก็สามารถเตรียมบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจดทะเบียนในเขตที่เราอาศัยอยู่ได้ด้วยตัวเอง

 

ธุรกิจที่ต้องจดทะเบียน

ตามกฏหมายแล้ว ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือแบบนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัทจำกัด) ถ้ามีประเภท หรือรายละเอียดการทำธุรกิจตรงตามรูปแบบด้านล่างนี้ จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 1. การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 2. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 3. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 4. การบริการอินเทอร์เน็ต
 5. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 6. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 7. การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 8. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 9. การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 10. การให้บริการเครื่องเล่มเกมส์
 11. การให้บริการตู้เพลง
 12. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ธุรกิจการบริการนอกเหนือจากประเภทที่ว่า สามารถตั้งชื่อที่ต้องการ และเริ่มต้นดำเนินการธุรกิจได้เลย

แต่ในกรณืที่เป็นธุรกิจการบริการนอกเหนือจากประเภทที่ว่านั้น เราก็สามารถตั้งชื่อที่เราต้องการ และเริ่มต้นดำเนินการธุรกิจได้เลย ซึ่งเมื่อครบหนึ่งปี ก็ให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีให้กับสรรพากร ส่วนในปีต่อไป ก็ต้องยื่นภาษี 2 ครั้งต่อปีตามปกติ (ภงด.94 ภาษีครึ่งปี, ภงด. 90 ภาษีทั้งปี) โดยลักษณะของภาษีก็จะมีให้เลือกทั้งแบบตามปกติ และแบบเหมาจ่ายซึ่งก็ควรดูตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจว่าแบบใดจะเสียน้อยกว่า

 

ข้อกำหนดและระยะเวลาในการจดทะเบียน

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องมีการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ 
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยจดทะเบียนไว้ก็ต้องทำการจดทะเบียนใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง 
 • หากมีการยกเลิกกิจการ ต้องทำการยกเลิกการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เลิกกิจการ 
 • หากทำใบจดทะเบียนพาณิชย์หายต้องทำยื่นขอใบทดแทนภายใน 30 วัน 

 

ข้อกฏหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียน

 • การทำกิจการที่มีคุณสมบัติต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จด แสดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ยอมให้หนักงาน เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

  การทำกิจการที่มีคุณสมบัติต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จด แสดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ยอมให้หนักงาน เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถ้ายังฝ่าฝืนต่อเนื่องไปอีก จะมีโทษปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

 • ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สุญหายแต่ไม่ยื่นขอใบรับรองแทน หรือไม่แสดงใบพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้ายังฝ่าฝืนต่อเนื่องก็จะมีการปรับไม่เกินวันละ 20 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
   
 • ผู้ประกอบการที่ถูกจับได้ว่าทำการฉ้อโกงโดยการปลอมแปลงสินค้า หรือกระทำความผิดอื่นๆ ที่ร้ายแรงในการประกอบกิจการ ก็จะได้รับโทษถอนใบทะเบียนพาณิชย์ และต้องยกเลิกกิจการ จนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนได้ใหม่ ถ้าผู้ประกอบการถูกสั่งถอนใบจดทะเบียนไปแล้ว ยังฝ่าฝืนทำธุรกิจต่อไป จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

• • •

 

CKA รับจดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าชาวต่างชาติ โดยทีมงานมืออาชีพ

 

จดทะเบียนธุรกิจ

บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.)เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 20ปี ทำให้ทีมงาน  CKAเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และมีความชำนาญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / กิจการ พร้อมปิดงบและชำระบัญชี ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร และจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

ด้วยระบบการทำงานที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า บริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้  CKAเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการ ร้านค้าและหน่วยงานราชการด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 20 ปี  

 

จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย  ราคา 2,990 บาท  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดห้าง จดทะเบียนห้าง ราคา 2,480 บาท จดทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบียนเลิก รับจดเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 4,480 บาท  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ราคา 2,990 บาท  จดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนร้านค้า ราคา 2,480 บาทโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงมากกว่า 10 ปี

 

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

 

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.)เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 20ปี  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า

JDP Audit | CKA Work Permit / VISA